1.10.54

ตลาดต้นไม้สวนจตุจักร



เป็นตลาดค้า่ส่งต้นไม้ ทุกวันพุธ-พฤหัส ซึ่งมีต้นไม่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือก



ประตูน้ำ






ประตูน้ำ
เป็นย่านการค้าเก่าแก่ โดยปัจจุบันเป็นศุนย์รวมการซื้อขายเสื้อผ้าสำเร็จรุปที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของแม่ค้าและชาวต่างชาติ




http://www.momchannel.com/index.php/news/detail/45

พาหุรัด




เป็นย่านการค้าของชาวอินเดีย เป็นแหล่งจำหน่ายผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ

ชวนชมเบเกอรี่






ชวนชมเบเกอรี่ จำหหน่าย วัตถุดิบส่วนผสมเครื่องปรุง อุปกรณ์ทำเบเกอรี่ พิมพ์รูป

ร่างต่างๆ ช็อกโกแลต และของแต่งหน้า

Ufm Food centre




๊Ufm Food centre จำหน่าย แป้ง ข้าวสาลี ขนมเบเกอรี่ เบเกอรี่แช่แข็ง 


ส่วนผสมสำหรับทำเค้ก อุปกรณ์เบเกอรี่


credit : http://www.ufmfc.com/new/Thai/index.php

Foodland



Foodland


แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้าทั้ง เนื้อสด อาหารทะเล ผักและผลไม้้ที่มาจากทั้งในและ


นอกประเทศ ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด


credit :http://www.foodland.co.th/thai/

knittinghouse.



knittinghouse


จำหน่ายอุปกรณ์นิตติ้ง ไม้นิตติ้ง ไม้เซท ไหมพรม อุปกรณ์พักห่วง อุปกรณ์นับแถว 


ไม้ถักลายเกลียว อุปกรณ์ทำเึครื่องหมาย เข็มเย็บไหมพรม



http://oxygen.readyplanet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=573912&Ntype=23